Haptonomische relatiebegeleiding

Als je in je relatie moeilijkheden ervaart die niet makkelijk op te lossen lijken, dan kan relatiebegeleiding iets voor jullie als stel zijn. Er kunnen irritaties zijn, ruzies, onuitgesproken verwachtingen en teleurstellingen. Sommige problemen komen telkens terug. Er kan een moment ontstaan waarop je niet meer weet hoe je samen verder kunt of je wilt dit punt voorkomen. Relatiebegeleiding kan je helpen om samen naar problemen of conflicten te kijken, gevoelens te uiten en waar mogelijk te delen.

Wanneer kan relatiebegeleiding zinvol zijn?

In de begeleiding staan we onder andere stil bij:

  • hoe je als partners met elkaar omgaat
  • wat de verschillen en overeenkomsten tussen jullie zijn
  • waar de (on)mogelijkheden liggen
  • wat jullie verbindt en wat jullie op afstand houdt
  • hoe je elkaar tegemoet kunt komen zonder jezelf te verliezen
  • wat jullie basispatronen en -rollen zijn
  • wat daar handig en onhandig aan kan zijn
  • wat er goed gaat en hoe je dat (weer) kunt gaan herkennen en waarderen

Werkwijze

Bij relatiebegeleiding komen jullie samen als relatie in begeleiding en maak ik gebruik van gesprekken, oefenvormen met allerlei materialen en aanraken. Ik spreek jullie aan op je denkvermogen, je voelende vermogen en op je praktische vaardigheden. Mijn werkwijze is voor een deel gebaseerd op de inzichten van de EFT (Emotionally Focused Therapy), in Canada ontwikkeld door Sue Johnson. Hierin spelen veiligheid, vertrouwen en de manier waarop we ons (kunnen) hechten aan onze dierbaren een grote rol. Ook komen aan de orde hoe jullie met elkaar omgaan, wat jullie stijl is in de interactie en hoe jullie met elkaar contact maken.
Relatiebegeleiding is geen tovermiddel. Je kunt ook ontdekken dat de kloof te breed is, de verschillen te groot of dat er teveel beschadigd is. Soms besluit je dan om uit elkaar te gaan. De begeleiding hoeft daar niet te stoppen. Soms is het zinvol om individueel of samen de ‘kunst’ van het scheiden te leren verstaan.