Referenties

Ted Troost, haptonoom:
Collega Lien Wetters heeft gedurende een intensieve zoektocht haar eigen kracht gevonden. Dat houdt in, dat zij nu in staat is een begeleidende taak te vervullen bij de zoektocht van de ANDER. Creativiteit en spontaniteit zijn haar inspirerende kwaliteiten. Een sterke vrouw.

Prof. dr. Jan J. Dijkhuis, klinisch psycholoog en psychotherapeut:
Mijn eerste contact met Lien Wetters was in opleiding tot haptotherapeut. Ik was nauw betrokken bij die opleiding als docent. Zij was een opmerkelijk goede cursist, die bovendien een volledige opleiding als psycholoog achter de rug had. Nadat zij haptotherapeut was geworden heb ik haar menigmaal begeleid in haar activiteiten. Ik denk met recht te kunnen zeggen dat zij, in haar combinatie van professionele opleidingen, en met de vaardigheid die zij ontwikkeld heeft, uitstekend hulp weet te bieden aan mensen die moeilijk kunnen omgaan met zichzelf en anderen of meer mogelijkheden van zichzelf willen ontwikkelen.”

(Jan is in 2011 overleden. Ik ben hem zeer dankbaar voor zijn nimmer aflatende steun, liefdevolle begeleiding en deze referentie, LW)

Dr. Marina Riemslagh, PSYCH-K en PER-K Instructor:
“Lien draagt de wijsheid van een ‘oude ziel’. Ze is helemaal hier en nu, betrokken op degene met wie ze werkt en tegelijk verbonden met het geheel, met wat goed is voor ieder van ons. Ik kan haar van harte aanbevelen.”