Familieopstellingen/systemisch werk

Systemisch werk gaat er van uit dat je eigen geschiedenis in het dagelijkse leven altijd een rol speelt.

Je geschiedenis (bijvoorbeeld het gezin waarin je bent opgegroeid) kan een duidelijker zicht geven op de positie die je inneemt (binnen je werk, gezin of je netwerk), hoe je relaties zijn met anderen, aan wie en aan wat je loyaal bent. Daanaast kan het helpen om relaties en situaties op een liefdevolle manier weer met je zelf in verbinding te brengen. Duplopoppen en vilten lapjes. Om je geschiedenis in beeld te brengen gebruik ik duplopoppen of vilten lapjes. Die zetten de wereld letterlijk voor je neer. Ze helpen je om je eigen werkelijkheid te visualiseren en soms ook bewust te maken. Het is een bijkomende, universele en symbolische taal. Deze taal helpt je te verbinden met wat er bij je leeft. Tegelijkertijd helpt hij je afstand te nemen door te kijken naar een voorstelling van poppen en andere symbolische voorwerpen. Kracht. De kracht van het werken met poppen of andere symbolen schuilt in deze combinatie van voelen en denken, van verbinden en afstand nemen, van in het hier-en-nu aanwezig zijn en analyseren. De confrontatie met de realiteit kan hierdoor minder pijnlijk worden. Je leert je situatie beter te overzien en vaak kunnen gevoelens en gedachten een plek krijgen. Ook kunnen er verschuivingen en heling in je relaties ontstaan door systemisch werk in te zetten. Mijn ervaring is dat een deel van de kracht ligt in het intuitieve weten. Je laten raken door dat wat is opgesteld. Je ziel in beweging laten komen. Dat gaat vaak voorbij de woorden en het begrijpen.