Wat is mindfulness?

Mindfulness is het doelbewust aandacht schenken aan wat zich voordoet op het moment zelf. Het is een vaardigheid in opmerkzaamheid. Een vaardigheid die je leert niet-oordelend op te merken wat er is, in het hier en nu.

Waarom mindfulness?

Hoe vaak draai je niet op routine terwijl je gedachten bezig zijn met zaken uit het verleden of toekomst? Meestal ben je met je aandacht niet aanwezig in het heden. Je piekert over wat is geweest of jaagt de tijd vooruit met plannen en het nastreven van je doelen. Je leeft dan niet in het NU. Wanneer je meer in het moment kunt leven, ben je werkelijk aanwezig en kan er ruimte en energie ontstaan. Uit wetenschappelijk onderzoek is gebleken dat mindfulness samenhangt met persoonlijk welbevinden. De training in mindfulness is effectief gebleken bij klachten als gevolg van depressie en stress. Mindfulness biedt handvatten om meer in het nu te zijn en helpt je meer bewust te maken van hoe je omgaat met gedachten en gevoelens. Uiteindelijk kan het leiden tot meer rust, energie en een betere concentratie. De grondlegger van mindfulness of aandachttraining is Jon Kabat-Zinn. Deze Amerikaan combineerde zijn ervaring met meditatie en yoga met wetenschappelijke westerse kennis over stress. Zo kwam hij tot een methode van stressreductie en pijnbestrijding door mindfulness: opmerkzaamheid met een milde, niet-oordelende houding.

Wat houdt de mindfulnesstraining in?

De training is vooral praktisch van aard. We werken veel met ervaringsoefeningen. Zo beoefenen we verschillende meditatievormen, de bodyscan en langzame bewegingsoefeningen. We wisselen tijdens de bijeenkomsten ervaringen uit en bespreken die met elkaar. Het trainen van de aandacht houdt in dat we niet op de inhoud van de gedachten en gevoelens ingaan. We richten ons op het proces van denken en ervaren en hoe je er mee omgaat.  Op het aandachtig opmerken van wat er is.